Girls Varsity Soccer · Shelby High School Girls Varsity Soccer ties Chase High School 3-3


Tuesday, April 4, 2017

6:00 PM

Chase High School
AWAY
3

Shelby High School
HOME
3

Game Recap

No lights. Played OT in the dark.

Box Scores

1
2
OT1
OT2
Chase
2

1

Shelby
2

1